Lees het manifest

 

Toen Intro in Situ wegbezuinigd dreigde te worden, kwamen we in actie. Op basis van input van directeur Tom Swart en het bestuur van Intro schreef ik onderstaand manifest, dat in de zomer van 2020 aan de gemeente werd aangeboden. De actie was niet voor niets: de gemeente Maastricht draaide haar beslissing terug. Intro in Situ blijft gelukkig thuis in Limburg.

Meer over Intro

 

Intro in Situ is een productie- en maakhuis voor innovatieve muziek en klankkunst. Het bestaat al sinds 1984 en is gevestigd in Maastricht.

Stel je voor...
Een contrastrijke en diverse stad waar tegenstellingen voor het oprapen liggen. […] Lokaal tegenover internationaal, kunsten tegenover wetenschap, traditie naast vernieuwing, […] amateur naast professional.
Uit: ‘Cultuur Maakt Maastricht, Maastricht Maakt Cultuur’, november 2019

 

Kort geleden publiceerde Maastricht haar cultuurvisie. De gemeente droomt daarin van een dynamische (kennis)stad die internationaal op de kaart staat als baken van culturele bedrijvigheid. Een stad waar kunstenaars en hoogopgeleiden na hun afstuderen willen blijven wonen, en waar kunstzinnige professionals vanuit het hele land hun weg naartoe weten te vinden. De gemeente Maastricht heeft plannen voor de inrichting van zogenaamde “vrijplaatsen”, en stelt dat makers “het vertrouwen en de ruimte [moeten] krijgen om te kunnen creëren”.

 

Amper drie maanden na publicatie bleek er van deze ambities weinig over. Sterker nog: uitgerekend dit College van B&W trekt de stekker uit de motor van diverse culturele instellingen, waaronder Intro in Situ. En dat voor een gemeente die in haar cultuurbeleid doodleuk het motto “Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur” voert. Intro in Situ vraagt zich inmiddels vooral af:

 

Maastricht, wat máák je me nou.


Artiesten en makers uit het volledige muzikale spectrum weten Intro in Situ al sinds de start van ons bestaan (in 1984) te vinden, en in de loop der jaren zijn we uitgegroeid tot een landelijk gewaardeerde plek voor en door makers voor de ontwikkeling van muziek en klank. Dat blijkt onder meer uit samenwerkingen met Oerol, Gaudeamus, November Music, Explore the North, het Nederlands Kamerkoor, Music Hub Brabant, Splendor en Cultura Nova. Onze makers zijn nationaal en internationaal gelauwerd en ontvingen de afgelopen jaren landelijke steun – een getuigenis van vertrouwen en waardering.

 

Intro haalt gevestigd talent naar Maastricht, zoals de vooraanstaande componisten Anne La Berge en Aart Strootman. Multitalent Daniel van Loenen koos Intro als zijn standplaats. Voor de muzikale manifestatie Ode to Dignity , een vuist tegen kinderarbeid en een eerbetoon aan culturele ontplooiing, koppelden wij componist Merlijn Twaalfhoven aan (het inmiddels wegbezuinigde) Tout Maastricht en diverse Maastrichtse culturele instanties, van De Stem des Volks tot solisten van het conservatorium.

 

Intro in Situ stimuleert, faciliteert en versterkt talent door te investeren in jonge en mid-career componisten en musici, uit Limburg en daarbuiten. We weten dat het creatieve proces niet op toeval berust, maar op hard en gedisciplineerd werken. Bij Intro krijgen makers artistiek, mentaal, financieel en fysiek de ruimte. Zo dragen we bij aan een leefklimaat waar mensen een toekomst voor zichzelf in zien, in een stad waarvan onze makers zeggen dat ze er prettiger wonen dan in de Randstad, in een regio die op cultureel vlak al jaren in bloei staat en nu de vruchten daarvan wil plukken.

 

Die droom van de gemeente Maastricht? Het is al jaren onze modus operandi.

 

Als het echter aan dit College van B&W ligt, stopt dat met ingang van 2021. En dat is vreemd. Qua visie zitten Intro in Situ en de gemeente Maastricht immers volledig op een lijn: makers de ruimte gunnen, kunst koppelen aan wetenschap, contact en samenwerking smeden met het onbekende maar ook koesteren wat ‘eigen’ is – kortom, de voedingsbodem van morgen creëren in een stad waar men wil zijn, en ook wil blijven. Maar het stopzetten van de subsidie van 45.000 euro, een derde van ons structurele budget, maakt dat Intro niet langer levensvatbaar is.

 

Op 4 maart 2020 ondertekende de verantwoordelijke wethouder een advies aan OC&W waarin Intro in Situ wordt geroemd omdat het met haar activiteiten het makersklimaat in Limburg versterkt, en bijdraagt “aan de terugkeer naar en verankering van talentvolle makers in deze regio”. Nog diezelfde dag (!) kregen wij van diezelfde wethouder te horen dat de gemeente voornemens is om de subsidie per 2021 te beëindigen. Hoe kan het dat een verantwoordelijk wethouder op een en dezelfde dag twee van zulke tegenstrijdige berichten uit doet gaan? Hoe kunnen de inspanningen van Intro enerzijds precies het gemeentebeleid onderschrijven en anderzijds niet gevalideerd worden? Weet deze bestuurder wel wat er speelt?

 

Maastricht wil een cultuurbaken zijn en bouwt actief aan die reputatie. Daarbij heeft de gemeente niet nagelaten grootse ambities te hebben, getuige de eerdere kandidatuur voor het Eurovisie Songfestival en de titel Culturele Hoofdstad van Europa. Intro in Situ juicht dit toe. Bovendien vinden wij dat creativiteit voor iedereen is. Daarom maken we niet alleen de projecten zichtbaar, maar ook de processen. De zoektochten, de aantekeningen. De repetities en de worstelingen. Durf te doen , is wat we zeggen, tegen eenieder met ambitie. Onze makers gaan voor goud maar durven te falen. Ze slaan bruggen naar hun publiek en verbinden jong met oud, bekend met onbekend en onbemind met veelgevraagd.

 

Nergens in Nederland is er een muziekontwikkelhuis als Intro in Situ. Met onze combinatie van innovatie en invloed nemen we in het Limburgse én het landelijke culturele veld een unieke positie in. Maar waar langetermijnvisies moeten wijken voor budgettaire kortetermijnoplossingen is dat het begin van een onomkeerbare kaalslag. Het almaar slinkende muzikale leven in de stad is een direct gevolg van beleid waarvan de verwachtingen van cultuur net zo hoog zijn als de bezuinigingen erop. Voor die “kunstzinnige professionals”, waaronder aanstormend talent van het conservatorium, blijft er straks weinig over om voor te blijven – of, überhaupt, om voor te komen. En als Intro verdwijnt, verdwijnt ook ons verhaal, onze ervaring en onze bijdrage aan de culturele positionering van deze regio.

 

De droom van Maastricht als dynamische kunststad moet je máken. Met wat je in zelf in huis hebt en in huis kunt halen. Met bekende en onbekende ingrediënten. Met elkaar en voor elkaar. Als je het kunt dromen, kun je het doen.

 

Stel je voor, Maastricht.
Een contrastrijk en divers muziekontwikkelhuis waar tegenstellingen voor het oprapen liggen. Nieuw en oud, lokaal en internationaal, Sjeng en Hollander, vernieuwend en vertrouwd. Wetenschap zij-aan-zij met kunst, professional arm-in-arm met amateur; geen experimenten zonder falen, zonder missers geen succes. Een instelling die makers huist die landelijk en internationaal gelauwerd zijn, maar die gewoon hier staan, met hun voeten in de löss.

Intro in Situ weet al jaren wat de kracht van Maastricht is. Stel je nou toch eens voor gemeente, dat jullie zelf ook zouden zien hoe jullie stad een baken van culturele diversiteit en innovatie is.
Een plek waar iedereen durft te doen.
Wat zouden we het dán maken.